Chapo ba!!!!!!!

Peace Corps Online: Directory: Haiti: Message Center for Haiti RPCVs: Chapo ba!!!!!!!

By Sebastien Raphael on Friday, December 20, 2002 - 11:17 pm: Edit Post

Pa bere`l chofe!

Kouman nou ye? Nan moman sa a, nou ki nan peyi a ki lwen lakay nou, lwen fanmy nou, lwen zanmi nou, mwen voye yon kokenn gwo kout chapo pou nou chak. Kenbe fem pa lage! Mwen swete nou anmemtan Jwaye Nwel 2002 ak Bon lane 2003 nan Ayiti cheri. Mwen konnen ke nou nan men yon estaf ki pa pote kanson pou bel twal, yo djanm e yo genyen anpil eksperyans. Kole zepol pou travay la pi bel.

Sebastien nan Ottawa


Add a Message


This is a public posting area. Enter your username and password if you have an account. Otherwise, enter your full name as your username and leave the password blank. Your e-mail address is optional.
Username:  
Password:
E-mail: