Samoan Newspapers Online

Peace Corps Online: Directory: Samoa: Peace Corps Samoa : Web Sites about Samoa: Samoan Newspapers Online

By Alexandria Ware on Thursday, September 06, 2001 - 4:05 pm: Edit Post

www.samoaobserver.ws

www.samoanews.com

By Veronica.Alopopo.Afaese (146.196.4.62) on Wednesday, March 02, 2005 - 1:27 am: Edit Post

faamanuiaga o le aso fanau o baby Vaivasa. Taumata..
E ui lava e lei oo i lou aso fanau baby ae vave avatu pea ni faamanuiaga i lenei taimi.. Ia alofa pea le Atua ma sana foai atili atu ni faamanuiaga ia te oe.. Alofa i soo se tagata ma toaga ile lotu. teine lelei ma usitai i ou matua... Alofaaga ma faamanuiaga o lou aso fanau i le aso 8 o Mati ... Alofa atu Venise.Alopopo ma le tou aiga i Ausetalia... MANUIA LOU 4 TAUSAGA BABY.....
Happy Birthday Dear...
Soifua o
Venise. Alopopo. Afaese...


Add a Message


This is a public posting area. Enter your username and password if you have an account. Otherwise, enter your full name as your username and leave the password blank. Your e-mail address is optional.
Username:  
Password:
E-mail: